Voorwaarden  | Contact | Resources   
Nieuwe pagina 1
 

» U moet 18 jaar of ouder zijn om Eurovip.nl te promoten.

» Aanmelden is geheel kosteloos.

» Deelname aan webmasterprogramma van Eurovip.nl is mogelijk voor zowel particulieren als zakelijke webmasters.

» Eurovip.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor down time of overige techische problemen.

» Alle door u aan Eurovip.nl verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

» Het is verboden Eurovip.nl producten te promoten via wegen welke door de wet als illegaal worden bestempeld. Hieronder vallen onder andere bv kinderporno en illegale software sites

» Het spammen van onze promotiesite's op wat voor manier dan ook is TEN STRENGSTE VERBODEN.    Promotors die zich schuldig maken aan spammen van onze promotiesite's zullen onmiddellijk uit ons  systeem verwijderd worden ZONDER recht op uitbetaling van openstaande bedragen.

» Eurovip.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers van haar webmasterprogramma zonder opgaaf van reden te weigeren of uit te schrijven, zonder uitbetaling van alle opgebouwde tegoeden.

» Met uw deelneming aan eurovip.nl wordt u tevens lid van onze mailinglist. Hiermee zullen we u op de hoogte houden over vernieuwingen en de gang van zaken omtrend eurovip.nl.

» Het is niet toegestaan om onder je eigen refferal code jezelf aan te melden bij eurovip.nl

» Betalingen vinden plaats 5 weken na de maand dat de omzet is gegenereerd.

 

Copyright © 2008 - 2019 EuroVip.nl Alle rechten voorbehouden.